išmurti

išmurti
išmùrti intr. 1. Š, Pln įmirkti, patižti (apie dirvą, kelią): Rudenį, pavasarį kelis išmùręs, t. y. išpijęs, iškiuręs J. Žemė išmùrus: kur stojies, ten lenda Ds. 2. sušilti, suprakaituoti: Per dieną išmùręs kirtau rugius Šlvn. Visas išmuręs, net marškiniai šlapi Pns. \ murti; apmurti; įmurti; išmurti; pamurti; primurti; sumurti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • apmurti — apmùrti intr. pasidaryti netvarkingam, nešvariam: Moteriška tvarka seniai šaukiasi pagalbininkės. Apie tai kiekvienam įžengusiam į meisterio namus kalba apmurę pašaliai P.Cvir. ║ apsitraukti kuo: Kaminai apmuro debesų spalva E.Miež. murti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • murti — mùrti, sta (mū̃ra), o intr. 1. N, K šlapti, mirkti, težti: Kad mùrsta žemė, bus įmurimas J. Pavasarį kelis murtè įmuro iki grunto žemės, t. y. įmirko J. 2. kaisti, prakaituoti: Jie mùro bekirsdami malkas Lzd. 3. klimpti, grimzti: Da neprėjęs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pamurti — pamùrti intr. 1. pašlapti, patižti: Keliai taip pamùro, kad nė išvažiuoti nebegalima Šl. Rudenį, kai pradeda dažniau lyti, bežiūrint pamū̃ra visi keliai Pš. 2. prk. netekti nuotaikos, paniurti: Jis sėdi kampe pamùręs, atrodo, kad nesveikas Jnš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • primurti — primùrti intr. prišlapti, prižliugti: Rudenį primūra visi pakraščiai Ukm. murti; apmurti; įmurti; išmurti; pamurti; primurti; sumurti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sumurti — sumùrti intr. 1. pašlapti, pažliugti (apie žemę): Žemė sumùrusi J. 2. Pns, Mrs, Paį labai sušilti, sukaisti, permirkti prakaitu: Sumuraũ šokdamas, t. y. sušilau, sukaitau J. Visas sušilo, sumùro ir niekap negali pagaut Rdm. Keleivių veidus,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įmurti — įmùrti intr. 1. CI817, R185 įšlapti, įmirkti, įtilžti: Giliai įmùręs kelias KI570. Įmuro dirva MŽ. Pavasarį įmùrusi žemė, t. y. įmirkusi J. Žemė su visais pašaliais įmùrusi verkia, kad mūsų ratai jos išplautą nugarą drasko K.Donel. Iš po… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”